Ngày 11,12/01/2020 trường Tiểu học Thị Xuân và Tiểu học Sông Hiến 1 tổ chức giao lưu chuyên môn với chủ đề: Giáo dục thể chất giải bóng đá liên trường.