Giao lưu chuyên môn chuyên đề "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật"

Ngày 12/11/2019 trường TH Thị Xuân tổ chức giao lưu chuyên môn với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng (cơ sở 3) chuyên đề "Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật". Tới dự buổi giao lưu chuyên môn có lãnh đạo và đông đủ cán bộ giáo viên 2 đơn vị.

Cán bộ giáo viên 2 đơn vị đã dự giờ thăm lớp 3 tiết tại Trung tâm giáo dục thường xuyên với 2 nội dung: 1 tiết học cá nhân, 2 tiết học tập thể và rút kinh nghiệm tiết giảng. Trong buổi giao lưu chuyên môn cán bộ giáo viên đã cùng chia sẻ, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật về cách xây dựng Kế hoạch giáo dục cá nhân, đặc điểm tâm lí của trẻ khuyết tật và phương pháp giáo dục trẻ khuyết tật. Trong buổi giao lưu chuyên môn cán bộ giáo viên trường Tiểu học Thị Xuân tặng 12 thùng mì tôm cho các em học sinh đang học nội trú tại Trung tâm.

 

Thông qua buổi giao lưu chuyên môn cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập giúp các em học hòa nhập tốt trong môi trường giáo dục phổ thông đảm bảo quyền học tập bình đẳng cho các em.