Trường TH Thị Xuân Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019

Thực hiện Công văn số 2213/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019; trường Tiểu học Thị Xuân đã tổ chức hoạt động hưởng ứng " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2019 với chủ đề Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thực hiện theo pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của pháp luật trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày.

        Hệ thống Pháp luật của Nước CHXHCN Việt Nam có rất nhiều Bộ luật. Trong đó, có các bộ luật gắn liền với đối tượng lứa tuổi học sinh tiểu học như:

          - Luật trẻ em ( sửa đổi bổ sung) năm 2016

          - Luật giao thông đường bộ năm 2008

          - Luật phòng, chống ma túy năm 2000

          - Luật bình đẳng giới năm 2006

          - Luật môi trường        

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, Liên đội Trường Tiểu học Thị Xuân tập trung tuyên truyền những luật liên quan trực tiếp đến quyền và bổn phận của các em trong cuộc sống hằng ngày đó là luật trẻ em và cung cấp thông tin một số chương, điều của các luật khác như luật giao thông đường bộ.

Các biểu ngữ ngày pháp luật Việt Nam năm 2019:

- Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật

- Cán bộ, giáo viên, học sinh gương mẫu tự giác, tuân thủ, chấp hành, bảo vệ hiến pháp và pháp luật.

- Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân

- Tích cực hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

       Qua hoạt động này các thầy cô giáo, các em học sinh sẽ hiểu thêm về pháp luật Việt Nam. Từ đó có ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Bài viết liên quan