Trường Tiểu học Thị Xuân tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022; Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-THTX, ngày 8 tháng 10 năm 2021 của trường Tiểu học Thị Xuân về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2021-2022. Từ ngày 15/10/2021 đến ngày 28/10/2021, trường TH Thị Xuân tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên Giỏi, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện năng lực chuyên môn bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệp.

Giáo viên tham gia Hội thi đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp mức Khá trở lên của năm học 2020-2021, trong đó các tiêu chí của tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn nghiệp vụ được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức Tốt. Hội thi có 13 giáo viên tham gia. Giáo viên tham gia hội thi trình bày trước Ban giám khảo một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc và thực hành giảng một tiết tại lớp học.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2021-2022 đã thành công tốt đẹp. Hội thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, dúng quy định, đúng kế hoạch cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của tập thể Hội đồng sư phạm; sự hào hứng, chủ động tích cực của học sinh trong các hoạt động học tập. Việc chấm báo cáo chất lượng công tác giảng dạy và thực hành tiết giảng được thực hiện đúng quy định, mỗi nội dung thi đều có 3 giám khảo chấm độc lập đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác, tạo tâm thế thoải mái cho giáo viên dự thi. Các giáo viên tham gia hội thi đã thể hiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, sự sáng tạo, tự tin trong giảng dạy. Các báo cáo có nội dung xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. 

Ban giám khảo làm việc khoa học, đánh giá khách quan, công tâm và lựa chọn được 13/13 giáo viên dạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi năm học 2021-2022

Kết quả trên là điều kích lệ, cổ vũ cho các giáo viên trường Tiểu học Thị Xuân có thêm động lực phấn đấu rèn luyện chuyên môn, ngày càng gắn bó nhiệt huyết với nghề với học sinh. Qua hội thi các cô giáo đã trao đổi, phổ biến và học tập những kinh nghiệm quý báu trong công tác giảng dạy nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong công tác giảng dạy của nhà trường. Đây cũng là cơ hội để giáo viên chuẩn bị tốt hơn cho Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố trong năm học 2021-2022.