THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thông báo kế hoạch tuyển sinh của trường Tiểu học Thị Xuân - Thành phố Cao Bằng

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học;

Căn cứ Hướng dẫn số 398/SGD&ĐT-GDTH ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và đào tạo Cao Bằng về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019;

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-PGD&ĐT ngày 25 tháng 5 năm 2019 của Phòng GD&ĐT thành phố Cao Bằng về Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2019- 2020 đối với các trường trên địa bàn thành phố Cao Bằng;

Căn cứ kế hoạch số 37/KH-THTX ngày 15 tháng 5 năm 2019 của trường Tiểu học Thị Xuân về kế hoạch tuyển sinh lớp 1, năm học 2019 - 2020;

Trường Tiểu học Thị Xuân thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của nhà trường như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

- Học sinh sinh năm 2013.

- Học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường Sông Bằng.

2. HỒ SƠ TUYỂN SINH:

- 01 đơn xin học (theo mẫu của nhà trường).

- 01 giấy khai sinh bản sao (có dấu đỏ).

- Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non 5 tuổi.

- Phô tô hộ khẩu (có hộ khẩu chính để đối chiếu).

3. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

- Thời gian: Bắt đầu từ ngày 03/6/2019 đến hết ngày 5/6/2019

Sáng từ 08h đến 11h; chiều từ 14h đến 16h30

- Địa điểm: Lớp học 1D - Trường tiểu học Thị Xuân

- Lưu ý: Khi đến tuyển sinh, phụ huynh đưa con em đến để đo đồng phục.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Kính mong các phụ huynh đưa con đến tuyển sinh đúng thời gian.

Trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan