Thư kêu gọi

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND PHƯỜNG SÔNG BẰNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XUÂN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                               Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 

THƯ KÊU GỌI

 

ỦNG HỘ, TÀI TRỢ KẾ HOẠCH “ SỬA CHỮA, CẢI TẠO KHUÔN VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XUÂN” 

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

   Kính gửi: - Các tổ chức chính trị xã hội;

                     - Các doanh nghiệp, các cá nhân thành đạt, các nhà hảo tâm, các phụ huynh, giáo viên…

   Căn cứ thông tư số 16/2018/TT-BGDDT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân;

   Được sự nhất trí của lãnh đạo UBND phường Sông Bằng;

   Căn cứ tình hình thực tế ở đơn vị trường Tiểu học Thị Xuân năm học 2019-2020.

  Trong quả trình thực hiện nhiệm vụ, nhà trường luôn được đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD – ĐT thành phố, của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, các phụ huynh học sinh. Các cấp lãnh đạo, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm đã động viên nhà trường rất nhiều về cả tinh thần và vật chất, đây cũng chính là nguồn cổ vũ, động viên để nhà trường nỗ lực phấn đấu vươn lên, giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện.

   Để đáp ứng yêu cầu sinh hoạt tối thiểu cho học sinh toàn trường trong năm học 2019 – 2020 và những năm học tiếp theo, nhà trường cùng với Ban đại diện  CMHS xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa khuôn viên trường, cụ thể: Cải tạo mở rộng khu vệ sinh cho học sinh, hàn thêm thanh nan vào hàng rào bao quanh trường (thanh nan hàng rào thưa, học sinh nhỏ có thể lách ra ngoài, không đảm bảo an toàn).

   Trong điều kiện ngân sách Nhà nước giao còn hạn hẹp. Nhà trường rất mong các tổ chức chính trị xã hội; các doanh nghiệp, các cá nhân thành đạt, các nhà hảo tâm của địa phương; các bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo, nhân dân phường Sông Bằng quan tâm ủng hộ tài trợ bằng tiền, bằng hiện vật, ngày công… để đơn vị nhà trường hoàn thiện trước khi học sinh bước vào năm học mới 2019 – 2020.

   Mọi sự ủng hộ tài trợ xin gửi về Ban tiếp nhận theo các địa chỉ sau:

  1. Bà Ngô Thùy Dương – Hiệu trưởng – ĐT: 0916873988
  2. Bà La Thị Mai – Kế toán – ĐT: 0977.063.9325
  3. Lý Thị Hương Lê – Chủ tịch Công đoàn trường – ĐT:0915.964.136

   Toàn bộ tiền và tài sản quý vị đóng góp ủng hộ tài trợ sẽ được công bố niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường, UBND phường Sông Bằng, website của nhà trường và báo cáo về UBND phường Sông Bằng.

   Nhà trường trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị!

 

                                                                                                                             Sông Bằng, ngày 19 tháng 6 năm 2019

                                                                                                                                       T.M BAN VẬN ĐỘNG

                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                (Đã kí)

 

                                                                                                                                         Ngô Thùy Dương 

Bài viết liên quan